Име и Презиме Игор Зејринов
Позиција Средина
Број 6
Дата на раѓање (дд.мм.гггг) 02.05.1997
Висина (cm) 177
Тежина (kg) 71