Име и Презиме Благој Дуганов
Позиција Бек
Број 21
Дата на раѓање (дд.мм.гггг) 04.07.1980
Висина (cm) 170
Тежина (kg) 71