Име и Презиме

Марјан Ристовски
Позиција Средина
Број 11
Дата на раѓање (дд.мм.гггг) 25.07.1996
Висина (cm) 169
Тежина (kg) 65