Име и Презиме Славе Танов
Позиција Средина
Број  
Дата на раѓање (дд.мм.гггг) 03.11.1985
Висина (cm) 175
Тежина (kg) 60