Име и презиме Трајче Ников
Позиција Голман и Помошен тренер
Број 12
Дата на раѓање (дд.мм.гггг) 20.08.1987
Висина (cm) 190
Тежина (kg) 93