Име и презиме Сашко Ристовски
Позиција Средина
Број 10
Дата на раѓање (дд.мм.гггг) 01.11.1983
Висина (cm) 185
Тежина (kg) 75