Име и Презиме Ники Зумровски
Позиција Средина
Број 8
Дата на раѓање (дд.мм.гггг) 12.02.1993
Висина (cm) 184
Тежина (kg) 76