Име и Презиме Костадин Зајков
Позиција Бек
Број 22
Дата на раѓање (дд.мм.гггг) 14.06.1996
Висина (cm) 175
Тежина (kg) 69